Handelsbetingelser

TEKSTIL-TRYK.DK (NEMPRINT A/S)
Søren Nymarksvej 21
8270 Højbjerg
Telefon: 32159760
E-mail: info@tekstil-tryk.dk

CVR-nr.: 33055277
Etableringsår: 2010
Bank: Folkesparekassen
Reg: 9860
Konto: 0000223247

FORBEHOLD
Tekstil-tryk.dk tager forbehold for pris- og trykfejl og forbeholder sig ret til uden varsel at ændre gældende priser samt prisstruktur.
Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.
Ved storformat plakater, kan størrelsen afvige med op til +/- 5mm
Ved bannere, kan størrelsen afvige med op til +/- 3cm
Ved trykning af t-shirts kan trykket rykke sig med op til +/- 2 cm, skævhed kan forekomme med op til +/- 1cm (da tøjet ofte ikke er 100% lige)

LEVERINGSBETINGELSER
Leveringstiden er 7 arbejdsdage (med mindre andet er angivet på varen) og leveringsstedet er Tekstil-Tryk.dk´s forretningslokale.

Levering med GLS er inkl. i prisen.

Er produkter udsolgt vil Tekstil-tryk.dk A/S på bedst mulig vis levere som del-leverance, eller erstatte produktet med et tilsvarende. I tilfælde af at en ordre er sat i produktion, kan der være tilfælde hvor ordren er delvist færdig produceret, og kan dermed ikke annulleres 100%.
Tekstil-tryk.dk gør altid sit yderste for at overholde en aftalt leveringsfrist, men er ikke forpligtet til at erstatte tab som følge af eventuel overskridelse.
Force majeure: Strejke, lockout, brand eller anden force majeure, der direkte eller indirekte har indflydelse på ordrens gennem-førelse, berettiger Tekstil-Tryk.dk til at udskyde leveringen.

BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
Vi gør opmærksom på, at Tekstil-Tryk.dk til enhver tid følger den gældende lovgivning for behandling af firma- og personoplysninger, hvorfor alle informationer behandles fortroligt. Det vil til enhver tid være muligt personligt at få oplyst eventuelle registrerede informationer samt få dem slettet, såfremt dette ønskes. Ingen informationer kan på noget tidspunkt videregives eller sælges til tredje part.

MANGLER
Tekstil-tryk.dk kan kun gøres ansvarlig såfremt der foreligger et godkendt prøvetryk.
Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 5 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Tekstil-tryk.dk er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.
Tekstill-tryk.dk har ikke erstatningspligt for varer, som leveres af kunden. Erstatningspligten gælder kun for tryk. Reklamation skal ske senest 5 dage fra ordremodtagelse.

Ved produktion med direkte tryk (screenprint) skal der forventes en over eller underproduktion på +-5% af det bestilte.

RETURRET
Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende. Private har 14 dages returret på køb af tøj uden tryk. Er varen en skaffevarer, vil vi kontakte dig, da disse ikke kan returneres. Alle ordre med dekoration, kan ikke tages retur.

COPYRIGHT
Alle rettigheder på layouts, skitser, udkast, rentegninger, offsetfilm m.v., der debiteres, tilhører kunden, med mindre andet er aftalt.
Alle rettigheder på layouts, skitser, udkast, rentegninger, offsetfilm m.v., der IKKE debiteres, tilhører Tekstil-Tryk.dk , med mindre andet er aftalt.
I tilfælde, hvor andre leverandørers ophavsret er involveret (eksempelvis fotografier, illustrationer, fotomodeller m.v.) er Tekstil-Tryk.dk ikke ansvarlig for krav, der rejses fra disse tredjemænd, såfremt disses ophavsrettigheder krænkes.

OPHAVSRET
Kunden garanterer, at kundens anvendelse af det materiale, der overleveres til Tekstil-tryk.dk, ikke er i strid med den til enhver tid gældende lov om ophavsret og/eller andre ophavsretslige bestemmelser. Hvis Tekstil-tryk.dk bliver pålagt ansvar over for tredjemand for krænkelse af ophavsrettigheder eller andre rettigheder til det til Tekstil-tryk.dk overleverede materiale, er kunden pligtig til at holde Tekstil-tryk.dk skadesløs for ethvert erstatnings-krav og andre omkostninger af enhver art.

VÆRNETING
Tvist mellem Tekstil-tryk.dk og kunden afgøres efter dansk ret med Københavns Byret/Østre Landsret som værneting.

BETALINGSBETINGELSER
Nye kunde betaler netto-kontant med mindre andet er aftalt.
Erhvervskunder betaler derefter med 14 dages betalingsfrist. Kræver min 2